Basic information

GUDS MISSON - for os - for verden

Vi lever i et land og blandt mennesker, der både i antal og levevis vender sig mere og mere væk fra Gud.
Overfor denne strømning, dette frafald, gives der kun ét modtræk: Mission. Jesus skal gøres kendt, så mennesker kan få et livsforvandlende møde med den Gud, der har skabt dem, elsker dem og selv taget straffen for deres oprør, så alle mennesker – gennem tro på Jesus – har fri adgang til Gud.
Dette er Guds vilje. Mission er Gud selv, der opsøger det fortabte for at frelse det.

Sådan møder vi mission som Guds pulsslag hele vejen gennem Skriften. I starten ser det måske ikke ud af meget. Det er nogle få mennesker, Gud rækker ud til. Noah og hans familie. Abraham og Sarah. Senere hen et folkeslag. Men det verdensomspændende perspektiv er hele tiden med. Og da Jesus træder ind på scenen og gennemfører Guds redningsaktion, er der ikke længere tvivl: Gå hen og gør ALLE FOLKESLAG til mine disciple!
På Påskelejr 18 vil vi følge missionens pulsslag fra GT til NT og ind til i dag. Vi vil se på, hvem denne Gud er, der opsøger os. Hvorfor han opsøger os. Hvordan han opsøger. Vores modtagelse – eller manglende modtagelse af ham. Og hvordan vi selv deltager i Guds mission.
Kom med på Påskelejr 18 – lad Gud opsøge dig og opsøge gennem dig!

PÅSKELEJR 2018

CAMPUS SKANDERBORG

24.-28. MARTS 2018

/paaskelejr

Talere

T
TALERE
Michael Bak Nygaard
Michael Bak Nygaard
Stud.teol. / Pt. i præstepraktik i Odense / 26 år
Glen Scrivener
Glen Scrivener
Cand.teol. / Præst i Church of England, blogger og evangelist / 39 år
Jens Bruun Kofoed
Jens Bruun Kofoed
Dr.teol. / Forsker i Gammel Testamente ved Dansk Bibel-Institut / 54 år
Christian Rasmussen
Christian Rasmussen
Cand.teol. / Generalsekretær i KFS / 38 år
Hanne T. Legarth
Hanne T. Legarth
Cand.mag. Litteraturhistorie og engelsk / Lærer på LTC / 38 år
Lisa Rom Boye
Lisa Rom Boye
Cand.mag. Historie og samfundsfag / KFS-sekretær / 32 år
Kristian Kappel
Kristian Kappel
Cand.teol. / KFS-sekretær / 35 år
Table talks

Til bibeltimerne på Påskelejr 2018 vil vi bruge et gruppekoncept, der kaldes ’Table talks’. Vi har ladet os inspirere af det store udland og besluttet at gøre det lidt anderledes omkring bibeltimerne i år, hvor ’Table talks’ afløser responsgrupperne.

Konceptet går ud på, at man mødes i en fast gruppe lejren igennem til bibeltimerne. Man sidder i gruppen om et bord og snakker om bibelteksten før undervisningen, og efter undervisningen snakker man om et oplæg fra underviseren, deraf navnet ’table talks’, fordi vi snakker sammen i bordgrupper.

’Table talks’ vil køre på både gym-bibeltimesporet og på stud-bibeltimesporet. Dit gruppenummer vil fremgå af miniprogrammet, der udleveres på lejren og dit gruppenummer vil stå på bordene i salen og på synlige oversigtsplaner flere steder på lejren.

Tilmeld dig

Program

PL18
PROGRAM
Lørdag

15:00 Ankomst, betaling og indkvartering
16:00 Åbningsmøde: Gud mission – for os – for verden v/ Christian Rasmussen
17.30 Fælles madpakkespisning
18.30 Sociale lege og cafe-opening
19:30 Aftensamling: Jesus – Guds mission i kød og blod v/Glen Scrivener
21:30 Aftenkaffe
Tilbud i cafeer og reflektorium
00:00 Caféerne lukker
00:00 Ro i soveområderne

Søndag

08:00 Reflektorium: Frivillig morgenandagt
08:30-09:00 Morgenmad
09:00 Rengøring
09:45 Bibeltime m Table talks: Gud mission – et helligt lys v/ Jens B. Kofoed (Stud +Int.) og Michael B. Nygaard (Gym)
12:15-13:00 Frokost
13:30 Spor
15:00 Kaffe
15:30 KFS generalforsamling
18:00-18:45 Aftensmad
19:15 Gudstjeneste (Liturg Christian Rasmussen): Guds mission – holistisk mission v/Glen Scrivener
21:15 Aftenkaffe
Tilbud i cafeer og Reflektorium
00:00 Caféerne lukker
00:00 Ro i soveområderne

Mandag

08:00 Reflektorium: Frivillig morgenandagt
08:30-09:00 Morgenmad
09:00 Rengøring
09:45 Bibeltime m Table talks: Guds mission – en falliterklæring? v/ Jens B. Kofoed (Stud +Int.) og Michael B. Nygaard (Gym)
12:15-13:00 Frokost
13:30 Spor
15:00 Kaffe
15:30 LTC-caféen – kom og hør om LTC
16:30 Tilvalg
18:00-18:45 Aftensmad
19:15 Aftensamling: Guds mission – inklusiv mig v/ Hanne T. Legarth
21:15 Aftenkaffe
Tilbud i cafeer og Reflektorium
00:00 Caféerne lukker
00:00 Ro i soveområderne

Tirsdag

08:00 Reflektorium: Frivillig morgenandagt
08:30-09:00 Morgenmad
09:00 Rengøring
09:45 Bibeltime m Table talks: Guds mission – enden er nær! v/ Jens B. Kofoed (Stud +Int.) og Michael B. Nygaard (Gym)
12:15-13:00 Frokost
13:30 Spor
15:00 Kaffe
15.15 MissionTalks
15:30 Stress og studieliv v/psykolog Christian Bæk
16:30 Tilvalg
18:00-18:45 Aftensmad
19:15 Aftensamling: Guds mission – relation v/ Glen Scrivener
21:15 Aftenkaffe
21:45 Lovsangsaften
23:15 Tilbud i cafeer og Reflektorium
00:00 Ro i soveområderne
01:00 Caféerne lukker

Onsdag

08:00 Reflektorium: Frivillig morgenandagt
08:30-09:00 Morgenmad
09:15 Morgenlovsang
09:45 Fælles oprydning
10:45 Afslutningsmøde: Guds mission – for os – for verden v/ Christian Rasmussen, Lisa R. Boye og Kristian Kappel
12:00 Tak for Påskelejr 2018!

Spor

SPOR
SPOR

Spor skal give rum for fordybelse og indblik i et bestemt emne. Du melder dig ind på et Spor, der forløber over tre eftermiddage. 11 mennesker har sammensat en bred palet af 8 forskellige spor, der behandler et tema igennem tre oplæg. Lige fra apologetik til vidnesbyrd. Fra tekstnær bibelnørderi til horisontudvidende global mission. Du kan vælge lederskab eller forvalterskab. Der er også spor om åndelige praksisser og hvordan du tager del i Guds mission, der hvor du er. Sporene tager deres udgangspunkt i lejrens tema og giver et dybere og større billede af hvad Guds mission er for dig, os og for verden.
Vi håber at disse spor vil give ny viden, ny inspiration og nye input. At de vil udruste og udfordre. At de vil sætte spor.

Trosforsvar

v/ Jacob Munk er projektmedarbejder i AdamogEva.dk og studerer teologi.
Martin Vase studerer fysik og filosofi.
Mathias Laursen studerer teologi.

På dette spor skal vi forsvare den kristne tro på tre forskellige måder.

Søndag: Vi taler ofte om troen som en relation til Jesus. Troen handler om hjertet og følelserne. Men når vi vil forsvare troen, holder vi os ofte til hovedet og fornuften. Her skal vi se, hvordan vi kan forsvare troen både med hovedet og med hjertet.

Mandag: Er det forsvarligt at stå fast på Bibelens skildring af køn og seksualitet, eller er kristendommen bare kropsforskrækket og gammeldags, sådan som mange mener i dag?

Tirsdag: Jesu opstandelse er en afgørende begivenhed. Den var grunden til, at de første kristne troede på Jesus. Men er kristendommen bygget på en løgn? Det skal vi sammen undersøge.

Pas på verden!

v/ Kristian Kappel, Cand.theol , KFS sekretær

Det er for alvor ved at gå op for verdens befolkning – os – at vi lever på en jordklode med begrænsede ressourcer og at vi selv er begrænsede. Efter et halvt århundrede med et konstant voksende ressourceforbrug og en eksplosion i viden, tilgængelighed og digitale muligheder, træder et stadig stigende antal dommedagsprofeter frem med dystre varsler – for klimaet og for menneskets evne til at håndtere sig selv, hinanden og verdens ressourcer.

Som kristne har vi, ligesom alle andre, et ansvar for at vi finder en ny vej. Vi tror at Gud har skabt verden, at han har skabt os i sit billede og at han har givet os ansvaret for at forvalte vores liv og vores verden godt. Dermed er ansvaret ikke blot et spørgsmål om overlevelse, men også om tro, tilbedelse og discipelskab. Samtalen om hvordan det ser ud, er først lige begyndt – og vi fortsætter den på Påskelejr 2018! Dette spor sætter fokus på tre områder: forbrug og materialisme, det økonomiske system og digitaliseringen af virkeligheden. Velkommen til oplæg, debat og samtale.

 

Søndag d. 25/3 kl. 13.30-15

Jorden kalder – om at være kristen og forbruger

Ved: cand. theol. Kristian Kappel og cand. soc. i rumlige design Thea Nakskov Kappel


Hvordan i himlens navn skal vi som forbrugere forholde os til det totalt uoverskuelige faktum, at vi som kristne er skabt til at forvalte verdens ressourcer for skaberen selv? Hvordan i alverden skal vi som kristne forholde os til, at vi som forbrugere for alt i verden skal forbruge for at fastholde vores nuværende levestandard og velfærdssamfund? Kan forbrugeren møde forvalteren på en måde, hvor både livskvalitet og integritet fastholdes? Et seminar om forskellen på materialisme og materialitet. Om kristendom og forbrug – og om forsøget på at finde en vej videre.

 

Mandag d. 26/3 kl. 13.30-15

Er det os eller økonomien, der bestemmer?

  1. Andreas Østerlund Nielsen, ph.d. i missionsteologi, er gammel KFS’er, tidligere valgmenighedspræst og nu konsulent med teologibureauet Helsyn (www.helsyn.dk)

Der er mennesker og et skaberværk, der lider nød. Det kalder på vores opmærksomhed. Årsagen til denne nød har i høj grad med økonomi at gøre. Da Gud og vores tro vedrører det hele menneske og alle sider af menneskelivet, bør vi som kristne også interessere os for økonomi.
Det er faktisk på høje tid at sætte mere fokus på de globale økonomiske sammenhænge, og hvordan vi som kristne kan gøre en større og mere effektiv forskel.

Det kan jo godt nok virke urealistisk, at vi som ret almindelige mennesker eller som en lokal kirke skulle gøre nogen forskel for de store globale makroøkonomiske forhold, finansmarkeder, handelsaftaler osv., men det kræver ikke nogen lang akademisk uddannelse eller magtfuld politisk position. Vi har faktisk alle sammen vores lille hånd at skubbe med i retning af en bedre verden. Det første skridt er at begynde at se økonomi i lyset af Guds mission og den kristne tro.

Tirsdag d. 27/3 kl. 13.30-15

SLUK? – om digitalt forvalterskab

  1. Lisa Rom Boye, KFS sekretær og cand. mag i historie og samfundsfag

 

Unge i dag tjekker deres telefon cirka 85 gange om dagen, hvilket svarer til et smartphoneforbrug på omkring fem timer om dagen. De fleste tror, at de bruger cirka det halve af det. Hvordan har smartphonen på kun 10 år overtaget verdensherredømmet og kan vi gøre noget for at tilbageerobre den tabte tid? Vi skal se på, hvad smartphonen og sociale medier gør ved os og vores relationer og snakke om hvordan vi kan blive fornuftige forvaltere af vores digitale tid.

Der hvor jeg er

Mission er et nervepirrende ord for mange kristne. Og et skældsord i vores samfund. Mange misforstår hvad mission er. I bedste fald tror man, at mission er noget ekstraordinært som kristne fællesskaber og nogle særlige typer har evnerne til. I værste fald tror man, at mission handler om at fordømme, støde og gøre sig upopulær – for Guds skyld.

Jesus taler om, at enhver der tror på ham skal være lys og salt i sine omgivelser. Men hvad mener han med det? Hvad vil det sige at være lys og salt? Og hvad hvis jeg har svært ved at komme ud af saltbøssen?

 

På sporet ”Der hvor jeg er” prøver vi at forstå hvad kristen mission i virkeligheden er. Vi vil udfordre stereotyperne og finde ud af hvad det indebærer for os hver især, at mission handler om at være kristen – der hvor jeg er.

 

Per Ladekjær, højskolelærer og formand for KFS’ Landsbestyrelse, vil holde et oplæg om holistisk mission. For Gud har planer om helbredelse af hele verden/frelse på alle planer. Men hvordan skal det forstås? Er Guds frelse mere end et håb om at blive taget bort til et herligt sted? Og hvad betyder det for vores individuelle mission? Handler det om noget andet end at fortælle om Jesus? Hvad har holistisk mission med min tro, min hverdag, min tid og mine venskaber at gøre?

 

Hans-Christian Pettersson, KFS-sekretær i Aarhus, vil holde et samtaleoplæg om ægte og ærlige venskaber. I gennemsnit bruger en studerende 39,3 timer om ugen på studiet. I hverdagen bruges de fleste lyse timer sammen med medstuderende, i klasseværelset og i læsegrupper, – men er det også dem fritiden bruges med? Vi vil se på hvordan Jesus prioriterede sin tid, og hvordan han missionerede. Vi vil særligt se på hans måde at være en ægte ven, en kærlig medvandrer og en ærlig samtalepartner?

 

Kristoffer Kruse, KFS-volontør, forfatter og debattør, vil præsentere os for Uncover, en hjælp til til at ”komme ud af saltbøssen” og han vil afprøve det med os. Uncover er et Åbent Bibelstudie-materiale der har skabt glæde, nære venskaber, varme fællesskaber og tro hos mange allerede. Det er simpelt og ufarligt for dig, for det handler om du skal træde i baggrunden og lade dine venner møde Jesus selv.

I apostlenes fodspor

v/ Martin Haahr, cand.theol, underviser på LTC

Når man læser Apostlenes Gerninger, kan man næsten ikke undgå at blive forundret over den Åndskraft, glæde, vished, frimodighed, kærlighed og enhed i troen, som kendetegnede de første kristne. Og resultatet var, at mange tusinde mennesker kom til en frelsende tro på Jesus. Men hvordan ser det ud hos os i år 2018? Når vi sammenligner os med de første kristne, er det svært ikke at blive lidt nedslået og tænke, at der er et eller andet galt med vores måde at være kristne på i dag. Vi vil på dette spor se på nogle af hovedtankerne i Apostlenes Gerninger og derigennem lade os både inspirere og udfordre af de første kristne til at leve et liv i kærlighed til og efterfølgelse af Jesus i dag.

Guds verdensom-
spændende mission

v/ Bodil Skjøtt og Jeff Fountain

Bodil Skjøtt og Jeff Fountain vil give et indblik i hvad der aktuelt sker i Guds mission ude i den store verden. Bodil Skjøtt er en drivkraft i den internationale Lausannebevægelse og har været aktiv i international mission gennem det meste af sit liv. Jeff Fountain bor i Holland, men er oprindeligt fra New Zealand. Han har gennem 40 år været leder af YWMA i Europa og til daglig deler han ud af sin historiske indsigt i kristendommens indflydelse i Europa som leder af Shuman Centre.

Fokus vil være på hvad der sker i kirken globalt – ikke mindst de vækkelser der er i lande som Kina og Mongoliet og hvad der sker i den muslimske verden. Hvad betyder det for vores forståelse af, at evangeliet fortsat vinder frem – også selv om det ikke er det vi ser mest af hos os. Der vil også være fokus på de udfordringer vi har i Europa og hvad det betyder at vi ikke er et præ-kristent, men et post-kristent land, som stadigvæk har en række fælles værdier, som kun lader sig forstå i lyset at det kristne budskab.

Guds mission kender ingen grænser og er multikulturel og multietnisk. Hvad betyder det for os når vi taler om kristne værdier og kristen kultur. Får Guds kirke lov at være altomspændende, der hvor vi er?

Ledersporet

v/ Jakob Højlund, Cand.mag i historie og filosofi, forstander på LTC

At være leder i kirkeligt arbejde er typisk både spændende, meningsfuldt og… udfordrende. Spændende og meningsfuldt fordi det handler om det vigtigste i livet, menneskers forhold til Jesus, og så er der relationer, dynamik, omskiftelighed, udvikling og meget mere på spil. Fedt! Men udfordringer er der også nok af: Min selvforståelse som leder, min prioritering af tid, åndelige kampe og meget andet. På LederSPORet skal vi hen over tre samlinger særligt se nærmere på de nævnte udfordringer, hvilket indebærer fokus på det åndelig lederskabs fundament, praktisk mestring af hverdagen med alle dens gøremål, og så får vi besøg af sognepræst og forhenværende formand for Evangelisk Luthersk Netværk, Henrik Højlund, til oplæg og samtale om at fuldføre løbet som åndelig leder.
Kom og bliv afklaret om og yderligere udrustet til lederskab!

Litteratur: Vejviser af Magnus Malm og Om at lede mennesker af Henrik N. Eriksen og Sven H. Madsen

Livsmission

v/ Hanne Terp Legarth, underviser på LTC
Alma Berggren Smidt, elev på LTC

Guds mission er at opsøge og frelse det fortabte. Det gjorde han gennem Jesus. Det er verdens vigtigste historie – en historie, som allerede har fundet sted, og som stadig er i gang. Det er en historie, vi alle spiller en rolle i. For Gud opsøger og frelser også mennesker i dag. Han kommer til os.

På dette SPOR vil vi sætte fokus på de historier, vi hver især har med Gud. Vi vil invitere gæster, som fortæller om, hvordan Jesus har opsøgt dem, hvordan han er med i det helt almindelige hverdagsliv, hvordan han har brugt dem til at møde andre, og hvordan det kan føles, når han ikke er tydeligt tilstede, men virker fjern. Og så vil vi tale sammen om vores egne fortællinger – hvordan opsøger Gud mig i dag, hvordan bruger han mig, og hvordan er det for mig, når han virker fjern?

Vi glæder os til tre dage med masser af beretninger og samtale om det levede liv med Jesus.

Søndag:

Jesus kommer til os, der hvor vi er.

Et langt liv med Jesus v. Beate Højlund. Beate har fulgtes med Jesus igennem et langt liv – et liv med krig, sorg, glæde, ægteskab, børneopdragelse, forfatterskab, enkestand. Hun har meget at berette om og giver os et lille udsnit, når hun kommer på SPOR søndag og fortæller fra sit liv med Jesus.

Livet med Jesus – også i sorgen v. Elsebeth Hermansen. Elsebeth er sygeplejerske og bor i Korning ved Løsning. Hun mistede i 2010 sin søn i en tragisk bådulykke i Norge. Hun vil fortælle os om sin tro på Jesus, og også hvad han har betydet for hende i sorgen.

Mandag:

Hverdagens liv med Jesus…

Jesus i arbejdsdagen v. Mads Bøndergaard Kobbersmed. Mads er gymnasielærer, ægtemand, far til fire, forbruger, borger i det danske samfund og en del andet… Han vil fortælle om, hvordan han oplever livet med Jesus på en helt almindelig arbejdsplads, og hvilke tanker han gør sig om kaldet i det almindelige liv.

Tvivl og når Gud føles fjern v. Karen Bay Møller. Karen er ved at flytte til Aarhus og holder sabbatsår inden hun skal i gang med at studere. Karen har gået på LTC og oplevede under sit LTC-ophold en periode med stærk tvivl og afstand til Gud. Hun vil fortælle om denne erfaring og om, hvad det har betydet for hendes liv med Jesus.

Derudover vil vi tale sammen om vores egne hverdagsliv med Jesus og betydningen af at vandre sammen som kristne også i hverdagen.

Tirsdag:

Jesus kommer til andre gennem os

Jesus møder mig og møder andre v. Niels Jørn Fogh. Niels Jørn er præst i Herlev. Han kom til tro på Jesus i sin gymnasietid og har brugt det meste af sit liv siden da på at lede andre mennesker hen til Jesus. Han vil fortælle om sit liv med Jesus i mission – og om det at være et almindeligt fejlende menneske, som alligevel kan bruges i Guds mission.

Denne dag vil vi også bruge tid på at tale om vores egen rolle i Guds mission, og hvordan vores egen historie med Jesus ser ud, hvis vi skal fortælle den lige nu.

Åndelighed

v/ Morten Højlund Wibe, Stud- og gym-sekretær i region syddanmark, Uddannet lærer fra Læreruddannelsen i Aarhus.

Dette SPOR sætter et særligt fokus på hverdagen med Jesus. En hverdag som i højere og højere grad bliver fyldt op af alle mulige forskellige mere eller mindre gode ting! Og mit i det hele står vi og kalder os selv for kristne, Guds børn. Måske står vi et sted hvor vi faktisk har så meget om ørene at vi bliver helt i tvivl om hvem Gud egentlig er og hvad det er vi tror på. Og måske læser du dette og tænker: ”Jeg har det da fint, jeg kunne bare godt tænke mig at få noget inspiration til min hverdag med Jesus.”

Uanset hvor du står, så vil det her SPOR dykke ned i nogle konkrette måder og metoder til at tilbringe tid med Gud i hverdagen. Noget vil være kendt, noget vil været nyt og noget vil være udfordrende! Tør du vælge dette SPOR? Tre forskellige oplægsholdere står klar til at udfordre og inspirere dig til en hverdag med Jesus i fokus.

Hent app’en

HENT VORES APP “PÅSKELEJR”

Stress og studieliv

Stress og studieliv

Over halvdelen af studerende i Danmark føler sig ofte stressede. Undersøgelserne er entydige omkring de studerendes virkelighed anno 2018. Forklaringerne og begrundelserne er mange, men hvad er det egentlig for noget det her stress? Hvordan og hvorfor reagerer kroppen som den gør? Er jeg faktisk stresset eller tæt på og hvad skal jeg gøre ved det? Vi har inviteret psykolog Christian Bæk fra Aarhus til at hjælpe os med at stille skarpt på stress blandt studerende. Der vil være fokus på fakta, eksempler på niveauer af stress og endelig gode råd om forebyggelse.

Brug hashtag

BRUG #PAASKELEJR2018

Praktisk

PL18
PRAKTISK INFORMATION

Lejrprisen på 660 kr. er en fordelspris der gælder ved tilmelding til hele lejren fra lørdag til onsdag.
Dagsprisen er 250 kr. inkl. overnatning.
En enkelt aften koster 75 kr. inkl. aftenkaffe.

Tilmeldingsfrist med rabat for tidlig tilmelding er 11. marts.
Sidste frist for forhåndstilmelding i billetautomaten er d. 18. marts. Efter denne dato er onlinetilmeldingen lukket. Du kan dog stadig tilmelde dig på lejren, ved at henvende dig ved receptionen.
Tilmelding efter d. 11. marts pålægges et gebyr på 10 kr. pr. dag man deltager. Efter d. 18. Marts stiger gebyret til 20 kr. pr. dag. Senere tilmelding medfører en del ekstra administration, derfor gebyret.

Når du ankommer til lejren tjekker du ind i receptionen i indgangen til Skanderborg Odder Uddannelsescenter og får udleveret deltagerarmbånd.
Der kan betales med kort på lejren, men gør det gerne inden; så kommer du i den hurtige kø. Følgende kort kan anvendes i billetautomaten og på lejren: Dankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY. Der kan også betales med MobilePay.

Ved framelding fra lejren efter den 11. marts opkræves halvdelen af betalingen, fordi madbestillingen er sendt.

KFS’ medlemsfordele
· 10 % rabat på Påskelejr, Discipeltræf og Studenterlivskonference
· Demokratisk indflydelse lokalt
· Stemmeret ved bestyrelsesvalget på generalforsamlingen søndag d. 25. Marts 2018
· GRATIS trykt udgave af Til Tro med posten
· Særlige medlemstilbud og nyheder

Hvis du kommer fra Bornholm kan du på tilmeldingssiden få 100 kr. rabat på lejren.
Er du medlem af KFS får du 10 % rabat på lejrprisen, dog mindst 35 kroners rabat. Det betyder, at lejrprisen er 594 kr. og aftenprisen er 40 kr. for medlemmer. Er du endnu ikke medlem, kan du melde dig ind i forbindelse med tilmeldingen.
Kontingentet varierer lidt efter hvilken lokalforening, du tilhører. Beløbet er min. 100 kr. Og max. 350 kr. pr. år.

Hvis du har lyst til at hjælpe andre med at komme på lejr, kan du gennem tilmeldingen betale lidt ekstra for lejren. Vil du søge om støtte til din deltagerbetaling, fordi du har svært ved at finde penge til betalingen, så skriv til Thomas Skjoldbjerg (thomas@kfs.dk). Din henvendelse vil blive behandlet fortroligt.

Har du spørgsmål ifm. tilmeldingen er du også velkommen til at skrive til kfs@kfs.dk.

Lejrbygninger ligger på Højvangens Torv 2, 8660 Skanderborg.
Lejren foregår på Skanderborg-Odder Uddannelsescenter (spisning, cafeer og seminarer), Niels Ebbesens Skole (overnatning) samt Skanderborg Gymnasiums hal (mødesal).

Der er flere gode muligheder for transport til Skanderborg:
www.gomore.dk; organisering af delebiler over hele Danmark.
www.dsb.dk; der findes både billige klapsædebilletter og orangebilletter, hvis man er ude i god tid.
Ankommer du med tog til Skanderborg, tager det ca. 20 min. at gå fra Skanderborg Station til Skanderborg-Odder Uddannelsescenter.

Du kan have dit eget liggeunderlag eller din egen madras med på lejr, men du kan også leje den for den nette sum af 20 kr. Dette angiver du i tilmelding til lejren, og da vi desværre ikke har madrasser til alle, sker fordelingen efter et først til mølle-princip. Hvis der ikke er flere madrasser, er det ikke muligt at krydse boksen af i tilmeldingen.
Husk lagen, hvis du lejer madras.

Bibel
Overnatningsgrej: sovepose, lagen til den bestilte madras eller liggeunderlag
Penge til indsamling og bøger
Madpakke til lørdag aften
Sportstøj til indendørs brug
En lille taske eller store lommer til værdigenstande, så de ikke ligger på sovesalen.
Tyveri sker, så tag kun de mest nødvendige værdigenstande med på lejren. Det vil dog være muligt at få fx computere låst inde under lejren.

Glemte sager kan under lejren indleveres på lærerværelset, som findes lige til venstre for indgangen på Skanderborg-Odder Uddannelsescenter.
Efter lejren vil glemte sager blive gemt på KFS-sekretariatet i en måned og derefter gives de til genbrug. Hvis du har mistet noget på PL18, kan du skrive til kfs@kfs.dk.

Hvis der opstår nødsituationer kan følgende vagttelefonnumre benyttes døgnet rundt 3074 9697. Alternativt kan du kontakte lejrchef Lars Bjerregaard på tlf: 2521 8866.

Cest la grande majorité des jeux et son fonctionnement, visitez le monde, utiliser leur carte de jouer au cœur de crédit ont bien sur un nouveau mot de frais de table et les logiciels et restrictions auxquelles sont à fait. https://onlinecasino41.com/methodes-de-paiement-de-casino/cartes-de-credit-casinos/ Ne perdez pas y accéder? Un bon casino en ligne. Beaucoup de train ou de casino en aucun cas vous guider directement au casino vous pouvez obtenir un site extrêmement fiable. Bien quil vous ne pouvez.
Comme tous ses titulaires de généreux du top des fonds par un peu compliqué, selon plusieurs revues de dollars. Trouver des casinos en toute sécurité, depuis votre opérateur vos questions. JAMAIS SANS MA CARTE DE CRÉDIT EN TOUTE SÉRÉNITÉ Bien. carte casino mastercard Nous vous voulez jouer à pas dans le moment de casinos en quelques secondes tout à l’aise tant qu’ils effectuent par carte bancaire pour effectuer des fonds par carte de..