Basic information

Ståstedet - Standing in awe of him

Ligesom Luther fandt et ståsted og tog et standpunkt, så henviser vi med temaet til at stå ved korset og stå fast i Kristus. Samtidig er det den bestemte form af ståsteder som er Svend Brinkmanns seneste bogtitel.

Undertitlen “Standing in Awe of Him“ er for at få peget tydeligt på Kristus som det centrum vi refererer til og for at signalere international konference.

Påskelejr

Påskelejr er nærvær med andre studerende – gamle såvel som nye venner. Lejren er for dig, der er i gang med en gymnasial eller videregående uddannelse eller lige midt imellem. Det er fem dage med fælles møder, undervisning, et bredt udvalg af tilvalg, cafémiljøer, koncerter og meget, meget mere.

PÅSKELEJR 2017

CAMPUS SKANDERBORG

8.-12. APRIL 2017

650 KR

Talere

T
TALERE

HER KAN DU SE UDVALGET AF TALERE

Christian Rasmussen
Christian Rasmussen
36 år gift med Lisbeth og har fire børn. Han er tidligere præst i Tel Aviv, Israel og er nu generalsekretær i KFS.
Lindsay Brown
Lindsay Brown
Har en MA i Europæisk historie fra Oxford og har også studeret teologi i Paris. Er tidligere generalsekretær i IFES og international director for Lausanne Bevægelsen. Er gift med Ann og har sønnen Owen.
Lisa Rom Boye
Lisa Rom Boye
Er uddannet Cand. mag. i historie og samfundsfag men arbejder som KFS-sekretær i Østdanmark. Lisa ejer en andelsbolig i Kbh, en Citroen C1 og er medlejer af en ø med hus i Farum Sø
Jonathan Lamb
Jonathan Lamb
Har læst teologi og arbejder som bibelunderviser og skribent. Primært hos Keswick Ministries. Er gift med Margaret og har flere børn og børnebørn.
Henrik Nymann Eriksen
Henrik Nymann Eriksen
Er Uddannet Cand. teol. og forstander på Luthersk Missions Højskole. Henrik har skrevet adskillige bøger og er forhenværende Gen.sekr. i KFS. Er gift med Helen og far til tre unge mænd
Sarah Breuel
Sarah Breuel
Sarah Breuel arbejder for IFES i Rom. Hun har en uddannelse i buisiness og en master i teologi. Er gift med René og har to vidunderlige drenge.
Table talks

Til bibeltimerne på Påskelejr 2017 vil vi bruge et gruppekoncept, der kaldes ’Table talks’. Vi har ladet os inspirere af det store udland og besluttet at gøre det lidt anderledes omkring bibeltimerne i år, hvor ’Table talks’ afløser responsgrupperne.

Konceptet går ud på, at man mødes i en fast gruppe lejren igennem til bibeltimerne. Man sidder i gruppen om et bord og snakker om bibelteksten før undervisningen, og efter undervisningen snakker man om et oplæg fra underviseren, deraf navnet ’table talks’, fordi vi snakker sammen i bordgrupper.

’Table talks’ vil køre på både gym-bibeltimesporet og på stud-bibeltimesporet. Dit gruppenummer vil fremgå af miniprogrammet, der udleveres på lejren og dit gruppenummer vil stå på bordene i salen og på synlige oversigtsplaner flere steder på lejren.

Tilmeld dig

Program

PL17
PROGRAM
Lørdag

15:00 Ankomst, betaling og indkvartering
16:00 Åbningsmøde: Alt i Ham v/ Christian Rasmussen
17.30 Fælles madpakkespisning
18.30 Sociale lege og cafe-opening
19:30 Aftensamling: Tro på Ham v/ Lindsay Brown
21:30 Aftenkaffe
Tilbud i cafeer og reflektorium
00:00 Caféerne lukker
00:00 Ro i soveområderne

Søndag

08:00 Reflektorium: Frivillig morgenandagt
08:30-09:00 Morgenmad
09:00 Rengøring
09:30 Bibeltime m Table talks: Hans retfærdighed v/ Jonathan Lamb (Stud + Int.) og Henrik Nymann Eriksen (Gym)
12:15-13:00 Frokost
13:30 Tilvalg
15:00 Kaffe
15:30 KFS generalforsamling
17:00 Spor
18:00-18:45 Aftensmad
19:15 Gudstjeneste (Liturg Christian Rasmussen): Hans (næste)kærlighed v/ Lindsay Brown
21:00 Aftenkaffe
Tilbud i cafeer og Reflektorium
00:00 Caféerne lukker
00:00 Ro i soveområderne

Mandag

08:00 Reflektorium: Frivillig morgenandagt
08:30-09:00 Morgenmad
09:00 Rengøring
09:30 Bibeltime m Table talks: Hans ord v/ Jonathan Lamb (Stud + Int.) og Henrik Nymann Eriksen (Gym)
12:15-13:00 Frokost
13:30-16:00 Ståstedet – undersøg det sammen med dine studievenner (Uncover)
16:15 LTC-caféen – kom og hør om LTC
16:45 Spor
18:00-18:45 Aftensmad
19:15 Aftensamling: Med Ham i hverdagen v/ Lisa Rom Boye
21:00 Aftenkaffe
Tilbud i cafeer og Reflektorium
00:00 Caféerne lukker
00:00 Ro i soveområderne

Tirsdag

08:00 Reflektorium: Frivillig morgenandagt
08:30-09:00 Morgenmad
09:00 Rengøring
09:30 Bibeltime m Table talks: Hans kors v/ Jonathan Lamb (Stud + Int.) og Henrik Nymann Eriksen (Gym)
12:15-13:00 Frokost
13:30 Tilvalg
15:00 Kaffe
15:30 Rask og monopolet
16:30 Spor
18:00-18:45 Aftensmad
19:15 Aftensamling: Han er Gud v/ Lindsay Brown
21:00 Aftenkaffe
21:30 Lovsangsaften
23:00 Tilbud i cafeer og Reflektorium
00:00 Ro i soveområderne
01:00 Caféerne lukker

Onsdag

08:30 Reflektorium: Frivillig morgenandagt
09:00-09:45 Brunch
09:45 Morgenlovsang
10:15 Fælles oprydning
11:15 Afslutningsmøde: Badet i Ham v/ Christian Rasmussen
12:30 Tak for Påskelejr 2017!

Spor

SPOR
SPOR

SPOR er et nyt tiltag på Påskelejr. I løbet af hele lejren er det muligt at følge et SPOR, som du selv vælger. Vi har lavet 7 forskellige SPOR, der favner forskellige interesser. Tiltaget SPOR vil være et fast punkt på programmet for alle, både søndag, mandag og tirsdag inden aftensmad. Du melder dig ved tilmeldingen til et SPOR, som du følger alle tre dage, og som derfor giver dig mulighed for at fordybes særligt i dette emne. Et SPOR vil indeholde 3 oplæg i tråd med hinanden, fordelt på de 3 dage. SPORene er sammensat af et kyndigt team, der vil gøre det enkelte SPOR både givende, og varieret med forskellige oplægsholdere til de forskellige dage.
Så glæd dig og tilmeld dig et SPOR nu!
Desuden vil der udover SPOR, yderligere tilbydes klassiske seminarer søndag og tirsdag eftermiddag, som du kender dem fra tidligere KFS-lejre.

1. Forsvarlig tro? (!)

”Øøøøøøøhhhhhh… jo altså… øøhh… bum bum…!”
Måske har du hørt dig selv sige (eller tænke) noget i den retning, når nogen har spurgt dig, hvorfor du egentlig er kristen? – og vil gerne kunne sige noget lidt mere gennemtænkt næste gang?
Måske er du usikker på, om det overhovedet giver mening at tro på Gud – om man kan være et troende menneske uden at give køb på fornuften?
Eller måske vil du bare gerne blive skarpere på nogle af de gode argumenter for troen.
På dette SPOR skal vi turde stille de svære spørgsmål, og vi skal sammen med kompetente undervisere udforske, hvordan vi kan forsvare troen på Gud – både over for os selv og over for andre.
Undervejs skal vi bl.a. se på, hvad vi kan sige om Bibelens troværdighed – sådan rent historisk. Vi skal undersøge om videnskab og tro kan hænge sammen, eller om de udelukker hinanden. Og vi skal hjælpe hinanden til at reflektere over og sætte konkrete ord på, hvorfor vi overhovedet tror.

2. Tro i ord og handling

Din tro i ord og handling

Det kan være en udfordring at fortæller venner, kollegaer og familie om hvad vi tror på. Derfor sættes der på dette SPOR fokus på hvordan vi helt konkret kan gøre det. SPOR’et er delt op i tre:

Søndag: Hvad er evangelisation? Hvad siger Bibelen om det at skulle fortælle om vores tro? Dette oplæg vil blive holdt af Cand. Teol Robert Svendsen

Mandag: Hvordan fortælle mennesker, der tror på en anden gud om Jesus? Her vil det konkret handle om hvordan vi kan fortælle muslimer om Jesus. Oplægget vil blive holdt af Sebastian Olesen, Stud. Interkulturel pædagogik og arabisk

Tirsdag: Hvordan kan vi fortælle evangeliet – helt konkret? Her vil Daniel Solgaard, fritidsevangelist ved friluftmissionen, komme med helt konkret vejledning til hvordan vi kan få formidlet for vores tro.

Det bliver alt i alt et SPOR hvor der tages fat omkring evangelisation på en konkret måde.

Kom glad det bliver godt! Der er virkelig nogle kompetente mennesker her! Det

(Der udloves en  snickers til den første der kommer søndag og fortæller hvor mange gange ordet “konkret” bliver brugt i videoen)

3. I galaternes spor

Martin Haahr, cand. theol.

“Galaterbrevet er et fantastisk brev! Mest af alt fordi det på så klar og frigørende en måde leder os til Jesus og åbenbarer for os, hvordan vi, der i os selv er fortabte, kan stå retfærdige overfor Gud både nu og på dommens dag. Men ikke nok med det: brevet udfolder også for os, hvordan en frelsende tro på Jesus skaber en ny lyst og en ny vilje i os til at leve for Jesus til ære for Ham. På reformationstiden blev Galaterbrevet afgørende for Martin Luthers evangeliske afklaring og opgør med trældommen i den katolske kirke. I anledningen af 500 års jubilæet for reformationen vil vi derfor på dette SPOR se på hovedtankerne i dette vigtige brev og også på, hvilken aktualitet brevets budskab havde ikke bare på reformationstiden, men også har for os i dag.”

4. Åndelighed

Morten Højlund Wibe, KFS sekretær i Syd

Du har lige været på en KFS-lejr. Det var fedt! Gud er stor! Du har lige hørt en god prædiken. Det var fedt! Gud er stor! Du har lige være til lovsangs-aften. Det var fedt! Gud er stor!

Så bliver det mandag. Hverdagen rammer. Her rammes du måske af tanken: Hvorfor er det ikke fedt? Hvor er Gud? Hvorfor var det kun fedt på lejren, til gudstjenesten eller til lovsangsaftenen?

Det her SPOR er for dig som går og bøvler med, eller har brug for inspiration til at leve sin hverdag med Jesus. Vi vil på dette SPOR fokusere på 3 områder inden for kristen åndelig praksis: bøn, bibellæsning og retræte. Henrik Arendt Laursen, Carsten Dalsgaard Hansen og Lasse Holmgaard Iversen vil komme og give deres indspark på hver sit emne.

Kom hvis du ønsker at blive inspireret og opmuntret til at få nogle gode slidstærke åndelige vaner med dig hjem fra Påskelejr 17! Det bliver helt igennem forrygende!

5. Hjælp hinanden – hverdagssjælesorg

Frank Risbjerg Kristensen, Lærer på KFS’ Ledertræningscenter, LTC – uddannet teolog. 50 år gammel, bor i Ødsted, Vejle.

Dette spor er for dig, som holder af mennesker, og som har blik for, at livet ikke altid bare er nemt – hverken for dig selv eller dine (kristne) venner. Vort hovedfokus på sporet vil være hverdagssjælesorg og hverdagsomsorg. Sporet er mest for dig, om ønsker at være en opmærksom omsorgsperson i det kristne fællesskab, og som gerne vil tage nogle skridt i det her med at praktisere ’et sjælesørgerisk og omsorgsfuldt blik’ på mennesker omkring dig i hverdagen.

På den første samling zoomer vi godt ind på nogle af de vigtigste perspektiver og redskaber i det at være en aktiv hverdagssjælesørger.

På den anden samling vil vi arbejde med troskriser, tvivl og ’de svære bump’ på troens vej, som vi har brug for støtte og hjælp i fra hinanden. Vi kommer bl.a. til at tale om Gudsbilleder, selvbilleder og det at tvivle på Gud, sin tro og sig selv som kristen.

På den tredje samling ser vi nærmere på, hvordan vi kan møde og støtte mennesker, der er angrebet af lav selvfølelse, og som oplever at skam og utilfredshed med sig selv fylder for meget og stjæler livsglæden og frimodigheden.

Alle tre samlinger vil være en kombination af oplæg, drøftelser og cases/øvelser.  

6. Gym spor

Velkommen til gym-sporet. Vi har forsøgt at sætte et program sammen der er relevant for dig der går i gymnasiet. Første samling skal vi se på, hvad sociale medier gør ved vores relation til os selv, til andre og til Gud. Anden samling kommer psykologistuderende Helene Bak Nygård med et oplæg om stress i gymnasiet. Og sidste samling kommer Rasmus Jonstrup Hansen, forfatteren til bogen Gymnasietro og fortæller om at være kristen i gymnasiet og hvad en KFS-gruppe kan gøre af forskel der.

7. Student track

Sunday (April 9th) at 5pm to 5.45 pm

Lindsay Brown: The link between studies, faith and church?

Is it at all possible to integrate faith/church and studies in a natural way when it so often feels like completely different worlds?  Lindsay Brown will share his thoughts, ideas and experiences from his many years in student ministry, leadership and as a Christian. Lindsay is a coordinator of the Europe-wide network of university evangelists (FEUER) under IFES, and a part time international director for the Lausanne Movement.

N.B. – This seminar will be in english

 

Monday (April 10th) 4.45pm to 5.45pm

Lindsay Brown: The state of faith and mission among students in Europe?

What is happening in Christian student mission around Europe? – What are the challenges and possibilities? – What is the special calling to students in these days?

Few people are more qualified to answer these questions than Lindsay Brown. As the coordinator Europe-wide network of university evangelists (FEUER) under IFES, and a part time International Director for the Lausanne Movement, Lindsay knows Europe extremely well.

N.B. – This seminar will be in english

Tuesday (April 11th) 4.30 pm to 5.45 pm

Jonathan Lamb: Guard your heart – why spiritual growth matters

Above all else’, the Proverb says ‘guard your heart, for it is the wellspring of life’. In this seminar we’ll look at why true discipleship, personal enrichment and effective mission depend on our spiritual life and growth. We’ll look at some of the distractions in our lives, as well as some of the ways we can nurture true Christian growth.

Hent app’en

HENT VORES APP “PÅSKELEJR”

Uncover

Uncover

De fleste er vant til at høre om Jesus juleaften, til en dåb eller en begravelse. Men hvad tror du der sker når folk undersøger det selv? Hvad tror du, det kan føre til, hvis dine venner fik mulighed for at læse i en af biografierne om Jesus, Johannesevangeliet, og undersøge, hvem han var, hvad han sagde og gjorde?

På Påskelejr vil vi i år have en eftermiddagssamling for alle deltagere, hvor vi lancerer og afprøver Uncover – undersøg det selv, som er vores nye materiale til åbent bibelstudie.

Sarah Breuel fra IFES i Rom vil dele sine erfaringer med åbent bibelstudie – hvad der sker når man begynder at læse om Jesus med sine venner. Hans-Christian Vindum Pettersson, KFS-sekretæren fra Aarhus, vil introducere Uncover-materialet og sætte os i gang med at bruge det sammen. KFS’ere fra hele landet vil forklare hvordan de kom i gang, hvad de gjorde og hvad der skete da de lavede Uncover-grupper sammen med deres studievenner.

Brug hashtag

BRUG #PAASKELEJR2017

Praktisk

PL17
PRAKTISK INFORMATION

Pris: 650 kr.
Lejrprisen på 650 kr. er en fordelspris der gælder ved tilmelding til hele lejren fra lørdag til onsdag.
Dagsprisen er 245 kr. inkl. overnatning.
En enkelt aften koster 65 kr. inkl. aftenkaffe.

Tilmeldingsfrist med rabat for tidlig tilmelding er 26. marts.
Sidste frist for forhåndstilmelding i billetautomaten er d. 2. april. Efter denne dato kan du tilmelde dig ved at sende en mail til Maria Laursen (maria@kfs.dk) eller du kan henvende dig ved kassererbordet på lejren.
Tilmelding efter d. 26. marts pålægges et gebyr på 10 kr. pr. dag man deltager. Efter d. 2. april stiger gebyret til 20 kr. pr. dag. Senere tilmelding medfører en del ekstra administration, derfor gebyret.

Når du ankommer til lejren tjekker du ind ved kassererbordet i indgangen til Skanderborg Odder Uddannelsescenter og får udleveret deltagerarmbånd.
Der kan betales med kort på lejren, men gør det gerne inden; så kommer du i den hurtige kø. Følgende kort kan anvendes i billetautomaten og på lejren: Dankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY. Der kan også betales med MobilePay.

Ved framelding fra lejren efter den 26. marts opkræves halvdelen af betalingen, fordi madbestillingen er sendt.

· 10 % rabat på Påskelejr, Discipeltræf og Studenterlivskonference
· Demokratisk indflydelse lokalt
· Stemmeret ved bestyrelsesvalget på generalforsamlingen søndag d. 9. april 2017
· GRATIS trykt udgave af Til Tro med posten
· Særlige medlemstilbud og nyheder

Hvis du kommer fra Bornholm kan du på tilmeldingssiden få 100 kr. rabat på lejren.
Er du medlem af KFS får du 10 % rabat på lejrprisen, dog mindst 35 kroners rabat. Det betyder, at lejrprisen er 585 kr. og aftenprisen er 30 kr. for medlemmer. Er du endnu ikke medlem, kan du melde dig ind i forbindelse med tilmeldingen.
Kontingentet varierer lidt efter hvilken lokalforening, du tilhører.

Hvis du har lyst til at hjælpe andre med at komme på lejr, kan du gennem tilmeldingen betale lidt ekstra for lejren. Vil du søge om støtte til din deltagerbetaling, fordi du har svært ved at finde penge til betalingen, så skriv til Maria Laursen (maria@kfs.dk). Din henvendelse vil blive behandlet fortroligt.

Har du spørgsmål ifm. tilmeldingen er du også velkommen til at skrive til kfs@kfs.dk.

Lejrbygninger ligger på Højvangens Torv 2, 8660 Skanderborg.
Lejren foregår på Skanderborg-Odder Uddannelsescenter (spisning, cafeer og seminarer), Niels Ebbesens Skole (overnatning) samt Skanderborg Gymnasiums hal (mødesal).

Der er flere gode muligheder for transport til Skanderborg:
www.gomore.dk; organisering af delebiler over hele Danmark.
www.dsb.dk; der findes både billige klapsædebilletter og orangebilletter, hvis man er ude i god tid.
Ankommer du med tog til Skanderborg, tager det ca. 20 min. at gå fra Skanderborg Station til Skanderborg-Odder Uddannelsescenter.

Du kan have dit eget liggeunderlag eller din egen madras med på lejr, men du kan også leje den for den nette sum af 20 kr. Dette angiver du i tilmelding til lejren, og da vi desværre ikke har madrasser til alle, sker fordelingen efter et først til mølle-princip. Hvis der ikke er flere madrasser, er det ikke muligt at krydse boksen af i tilmeldingen.
Husk lagen, hvis du lejer madras.

Bibel
Overnatningsgrej: sovepose, lagen til den bestilte madras eller liggeunderlag
Penge til indsamling og bøger
Madpakke til lørdag aften
Sportstøj
En lille taske eller store lommer til værdigenstande, så de ikke ligger på sovesalen.
Tyveri sker, så tag kun de mest nødvendige værdigenstande med på lejren. Det vil dog være muligt at få fx computere låst inde under lejren.

Glemte sager kan under lejren indleveres på lærerværelset, som findes lige til venstre for indgangen på Skanderborg-Odder Uddannelsescenter.
Efter lejren vil glemte sager blive gemt på KFS-sekretariatet i en måned og derefter gives de til genbrug. Hvis du har mistet noget på PL17, kan du skrive til kfs@kfs.dk.

Hvis der opstår nødsituationer kan følgende vagttelefonnumre benyttes døgnet rundt 3074 9697 / 3074 9858. Alternativt kan du kontakte lejrchef Lars Bjerregaard på tlf: 2521 8866.