Events og evangelisation i dag

Vi står overfor en særlig udfordring i dag. Hella Joof, Jordan Peterson, Kristian Leth, Eske Willerslev og deres bøger er udtryk for en nyfunden religiøs nysgerrighed i den danske folkesjæl, udfordringen ligger i, hvordan vi påtaler den nysgerrighed. Dette spor vil handle om netop det. Det bliver et kig ind i maskinrummene på eventugerne på landets to største universiteter. Sporet kommer til at være inddragende og vil forsøge at hjælpe med konkrete overvejelser til, hvordan du kan lave arrangementer på dit studiested.

Derfor består hver af de tre dage af en paneldiskussion mellem kvalificerede mennesker og et oplæg til inspiration fra et universitetsevent, hvor vi også skal høre nogle af overvejelserne, der ligger bag. Kort sagt: Vi skal sammen finde ud af, hvordan vi genfortolker kristendommen til det 21. århundrede.

Søndag

Paneldiskussion 1: Hvordan påtaler vi folks religiøse nysgerrighed? Hvordan taler man om tro i det 21. århundrede? Panel: Peter Højlund, Hans-Christian Vindum Petterson, Lisa Rom Boye m.fl.

Talk: Er kristendommen misantropisk? v. Peter Højlund

Mandag

Paneldiskussion 2: Hvordan påtaler vi menneskers behov for autencitet? Og hvordan bruger vi os selv? Panel: Johannes Xie, Kristian Kappel, David Ingemansen m.fl.

Talk: Jesus går ind på en bøssebar v. Johannes Xie

Tirsdag

Paneldiskussion 3: Tålmodighed og praktisk erfaring. Hvordan følger man op, og hvad skal man forvente? Panel: Sigrid Wibe, Tobias Baltzer, Mie Bauer m.fl.

Talk: Tvivl v. Sigrid Wibe

Tovholder

Troels Nymann Eriksen er tovholder for dette spor. Troels er BA i Litteraturhistorie og Religionsvidenskab.

Friheden i Det gamle Testamente

“Ham, som Moses har skrevet om i loven, og ligeså profeterne, ham har vi mødt, Jesus…” Sådan siger Filip, en af Jesu første disciple. Denne Jesus siger selv til de jødiske lærde: “I gransker Skrifterne, fordi I mener, at I har liv i dem; og netop de vidner om mig.”

På dette spor vil vi dykke ned i Skrifterne (= Det gamle Testamente) for at se, hvordan de vidner om Jesus, og hvordan de forkynder evangeliet. Søndagsskole-opdelingen: “Det gamle Testamente er loven, Det nye Testamente er evangeliet” holder nemlig ikke helt i længden.

Søndag: Friheden i Guds navn

Gud åbenbarer sig selv som “Jeg Er”. Hvad betyder det — og hvad betyder det i grunden, at Gud har et navn? 

Mandag: Friheden i Guds pagt 

Det gamle Testamente er fyldt af pagter — men hvad er meningen med dem? Hvordan konstitueres pagterne? 

Tirsdag: Friheden i Guds frelse 

Til denne sidste samling vil vi se på noget så centralt som frelse og evangelium. Hvor finder vi det allertydeligst i Det gamle Testamente — og hvad i alverden har det med os at gøre? 

Vel mødt til et forløb, hvor vi dykker ned i den gammeltestamentlige muld for at få beskidte fingre, men til gengæld (forhåbentlig!) står med en stor guldklump til sidst!

Tovholder

Kasper Andreas Bergholt er tovholder for dette spor. Kasper studerer teologi på Menighedsfakultetet.

International studentermission

Har Gud gang i noget? Hvad er det for en bevægelse vi er en del af? Hvordan ser Guds studentermission ud globalt og har KFS i øvrigt fingrene i andet end den danske muld? Tag med til byernes by, de sorte bjerge, Jesu fødeland, verdens største ø og verdens tag. Vi får besøg af medarbejdere fra Paris, Montenegro, Israel, Grønland, og så håber vi også på besøg fra Nepal. Vi skal høre, hvordan man laver studentermission i så forskellige kulturer, og vi vil finde ud af, hvad vi kan lære af, hvad Gud gør uden for vores lille andedam. Kom og bliv introduceret til et lille udsnit af Guds verdensvide familie og mission. Det bliver hverken Gud eller verden større af, men det gør vores brand for Guds verdensvide mission.

Tovholder

Christian Rasmussen er tovholder for dette spor. Christian er cand.theol. og generalsekretær i KFS.

Køn og seksualitet til debat

Debatten om køn og seksualitet er blusset op som aldrig før. Pride-parader fylder bybilledet. To køn er blevet til 70. Den seksuelle frigjorthed accelerer. Hvad skal vi som kristne tænke om alle disse ting? Til dette seminar vil vi belyse disse vigtige spørgsmål med almenmenneskelige argumenter, som også dine ikke-kirkevante venner vil kunne dele – og vi vil se, hvordan respekt for seksuelle minoriteter er selve kernen i den kristne etik.

Søndag: ”Tro med sex-appeal: Hvorfor Bibelens syn på sex er vildere end du tror”
Mandag: ”Hvor køn er du?: Om køn, kønsroller, og når to køn ikke er nok”
Tirsdag: ”Kristen og bøsse” v/ gæstetaler Johannes Xie m.fl.

Tovholder

Jacob Munk er tovholder for dette spor. Jacob er teologi-studerende ved Menighedsfakultet og projektmedarbejder i AdamogEva.dk

Nærværsmission

Jesus sagde på et tidspunkt: “Gå ud i al verden og jeres studiehverdag, og hold de gode nyheder for jer selv. I skal for alt i verden ikke dele dem! Og jeg vil være med jer det meste af tiden, måske. Smut så. Amen”

Eller gjorde han?

Vi tror at Jesus er verdens frelser og det er immervæk gode nyheder til en falden verden. Kærligheden overvandt hadet, lyset overvandt mørket og livet overvandt døden. Alt sammen fordi Jesus blev nærværende i vores verden. Det kalder på et gensvar fra os.

Hvordan kan vi med vores liv vise et nærvær og en opmærksomhed der peger på Jesus?

Første dag skal vi høre om, hvordan mission har været afgørende for forskellige studerende. Anden dag skal vi høre om, hvordan mission ser ud i verden, og hvordan missionen rykker helt vildt for tiden. Sidste dag zoomer vi ind på vores liv. Hvordan tager vi del i missionen?

Kom og bliv opmuntret til at gå med verdens bedste nyhed!

Tovholdere

Morten Kofoed Munch og Kristoffer Hjorth Kruse er tovholdere for dette spor.

Morten Studerer Teologi på Københavns Universitet og arbejder som studentermedhjælper i KFS med fokus på Uncover.

Kristoffer studerer teologi på Århus universitet og er Uncover-medarbejder i KFS

Plads til mening

Den tidligere statsminister Anders Fogh udtalte i 2006 at: »Mindre religion i det offentlige rum vil sige, at de troende holder deres dogmer for sig selv – og indrømmer andre retten til at tro og mene noget andet«.

I KFS respekterer vi fuldt ud og kæmper for andres ret til at have en mening, men vi tror også på at denne respekt kommer stærkest til udtryk når meninger brydes og åndsfriheden for kød på.

På dette spor vil vi lytte til mennesker, der har erfaringer med at sige deres mening – på godt og ondt – og lære af dem. Vi vil tale om, hvad der betyder noget for os, og lytte til hinandens meninger. Vi vil også sammen forsøge at konkretisere KFS’s slogan Plads til mening og reflektere over, hvordan vi kan give plads til mening i vores hverdag og nære relationer.

Formål:
Vi ønsker at skabe rum for den meningsfulde samtale på lejren og give nogle redskaber til, hvordan vi kan starte meningsfulde samtaler med vores venner derhjemme og i vores KFS-grupper. Det vil vi gøre ved inspirerende oplæg og samtalesaloner, hvor vi taler sammen i mindre grupper om meningsfulde emner, som vi alle kan relatere til.

Søndag

13:35: Oplæg v. Anna Kiel Rughave – Perspektiver på den gode samtale og introduktion til samtalesaloner
14-15:00: Samtalesalon (grupper på to til tre pers.)

Mandag

13:35: Oplæg v. Sigrid Wibe – Meningsfulde venskaber
14-15:00: Samtalesalon (grupper på to til tre pers.)

Tirsdag

13:35: Oplæg v. Henrik Højlund – En personlig beretning om at udtrykke sin mening i det offentlige rum
14-14:25: Reflekter over talen sammen og tal om åndsfrihed
14:25-15: Spørgsmål til Henrik og fællessamtale om vores refleksioner over åndsfrihed

Tovholdere

Anna Kiel Rughave og Sigrid Wibe Nielsen er tovholder for dette spor.

Anna er cand.mag. i idéhistorie og historie.

Sigrid har en bachelor i antropologi.

Trosforsvar

Det er vigtigt at tage tvivl og skepsis seriøst – uanset om man er kristen eller ej.  At vi tør stille spørgsmål og tænke over dem. Som studerende møder vi mange spørgsmål til kristendommen. Nogle af disse kommer fra undervisningen i naturvidenskab, historie eller måske filosofi. Disse spørgsmål vil vi arbejde med. Samtidig vil vi også se, at disse videnskaber faktisk også rummer gode argumenter, som kan underbygge kristendommens sandhed.

Søndag: Tro og videnskab?

Har naturvidenskaben modbevist Gud? Eller vil den gøre det inden længe? Jeg vil forklare, hvorfor vi ikke skal forvente det, og samtidig præsentere nogle naturvidenskabelige grunde til at tro på Gud.

Mandag: Tro på evangelierne?

Evangelierne er religiøse skrifter, så kan man stole på dem som historiske kilder? Det skal vi undersøge, og vi skal se på historiske argumenter, som taler for evangeliernes troværdighed.

Tirsdag: Gud og ondskab?

Hvordan i alverden kan Gud tillade at verden er fuld af ondskab og lidelse? Det er et svært spørgsmål, som vi vil prøve at blive klogere på. Samtidig vil vi se, at eksistensen af ondskab ikke kun er en udfordring for kristne, men også er et problem for ateister.

Tovholdere

Mathias Schultz Laursen og Martin Vase er tovholdere for dette spor. Mathias studerer teologi på Menighedsfakultetet, og Martin studerer videnskabsstudier.

Åndelighed

Kender du til frustrationen over hverdagens leverpostejs-farvede samvær med Jesus? Kender du til det at se på en anden fra KFS eller kirken og tænke: Wow, der er en som bare lever med Jesus som sin bedste ven! Gid det var mig. Kender du til frustrationen over endelig at tage sig sammen til at be’ eller læse i bibelen – og så opleves det bare som gråt, kedelig, noget du har hørt 100 gange før. Måske kan du genkende noget af det, måske har du bare lyst til at blive udfordret og inspireret til en åndspraksis i hverdagen – dette her spor er i hvert fald skruet sammen for dig og til dig som nikker genkendende til ovenstående! Hen over 3 oplæg vil vi dykke ned i forskellige åndelige discipliner og se på hvorfor Gud har skabt os med en åndelig længsel efter et tæt fællesskab med ham – og samtidig se på hvorfor det kan være så udfordrende. Målet for dette spor er at du skal blive udrustet til en hverdag med Jesus og udfordret til at følge efter Ham som den du er skabt som. Vel mødt til et spændende SPOR!

Tovholder

Morten Højlund Wibe er tovholder for dette spor. Morten er stud- og gym-sekretær i region syddanmark, Uddannet lærer fra Læreruddannelsen i Aarhus.

At være menneske

Vi er alle mennesker, og dog kan det være svært at være det – altså menneske. Det er ikke så enkelt. Dette spor tager fat på noget af det helt grundlæggende ved at være menneske. Mennesket bevæger sig inden for fire sfære; kroppen, sindet, ånden og relationer. Ånd er der masser af på Påskelejr, så vi vil i stedet tage fat på kroppen, sindet og det relationelle aspekt af menneskelivet. Hertil vil vi bruge vores studier, henholdsvis Cognitive Science og teologi, til at belyse de tre forskellige aspekter. De to første oplæg vil således omhandle tidsløse problematikker angående vores sind og vores relationer; skam og misundelse & stolthed. Den sidste dag vil vi flette vores studier sammen til et fælles oplæg om kroppen.

Søndag: Skam v. Nanna

Vi vil gerne kendes, men skammen er frygten for at vi bliver afsløret.

Mandag: Misundelse og Stolthed v. Anders

Vi vil uundgåeligt sammenligne os, men misundelse og stolthed er yderpunkterne.

Tirsdag: Kroppen v. Nanna & Anders

Vi har en krop. Vi er krop. Et hylster eller et trofæ?

Tovholdere

Nanna Kildahl Mathiasen og Anders Nexgaard Keseler er tovholdere for dette spor.

Nanna studerer Cognitive Science på Aarhus Universitet.

Anders studerer teologi på Menighedsfakultetet i Aarhus.

Varm op til Påskelejr

Med de lovsange vi skal synge

Spotify
Spotify
YouTube
YouTube