Tilvalg søndag:

1. Vær kvinde!

Helene Bak Nygaard – Studerer psykologi på kandidaten

Da jeg gik i 2. g., havde jeg haft et crush på en dreng i 3 år, jeg gik mere med træningsbukser og gamle trøjer end med mascara, havde en travl hverdag med gymnasie, kirke, fodbold, arbejde og venner. Midt i alt det skal man så liiige finde ud af, hvem man er som kvinde, hvem man er i Gud, og om det nogle gange er pigen, der skal tage det første skridt.

Til dette seminar skal vi snakke om at være pige! Vi skal se på, hvordan drenge og piger tænker, snakker og kommunikerer forskelligt. Vi skal se på at finde sin værdi i Gud, kvindekønnet, fysiske grænser, og (spoiler) at kvinden godt må tage det første skridt! Gud har skabt dig nice / over and out

2. Vær mand!

Jonas Ingemann Mejlgaard, uddannet sergent, læser til læge (medicin)

At finde sin plads som mand er svært. Jeg har følt, at der var mange forventninger til mig. Mange af forventningerne har jeg ikke kunnet leve op til, og det har ført sorg med sig.

Jeg vil derfor gerne holde et interaktivt foredrag om det at være mand. Vi skal prøve at besvare spørgsmål som: Hvad er en mand? Hvad er maskulinitet? Og skal man være maskulin for at være mand?

Til dagligt læser jeg til læge, og min tilgang til emnet vil derfor ikke primært være kristent-etisk. Men jeg er person kristen, og mine kristen-etiske holdninger vil selvfølgelig påvirke foredraget.

På gensyn!

3. Kristendom 1.0

Søren Aalbæk Rønn, Stud theol.

Hvad er det centrale i kristendommen? Hvilken rolle spiller Bibelen, og hvor meget skal man kunne udenad for at kalde sig kristen? Er Helligånden virkelig en due, og er det et bibelsk funderet krav, at alle står op under salmen “Ja engang mine øjne skal”?

Synd, nåde, retfærdighed, helliggørelse, Habakuk, IFES. Er du sat af nu? Kristendom er på én gang simpelt nok til, at børn kan forstå det, og samtidig så komplekst, at man let bliver forpustet. Er du ny i det kristne fællesskab, enten fordi du ikke er kristen, eller fordi kristentroen er ny for dig, så er dette seminaret for dig.  Vi skal se på det centrale i kristendommen og få et indblik i, hvordan livet som kristen kan se ud i dag. Fordi jeg er sådan en blød fyr, vil der være rig mulighed for dialog, hvor du kan komme på banen med dine tanker og spørgsmål, hvis du har lyst.

4. Kald og ambitioner

Kirstine Lilleøre Christensen, Cand.mag. i Dramaturgi

Jeg tror på, at vores kald udgøres af vores identitet i Gud, vores personlighed og det, vi kan og ved – og den vej, som det tager os (ud fra de ting, der begejstrer eller frustrerer os). Derfor er det relevant for alle at tale om kald – både i og udenfor kirken. Jeg tror også at ambitioner og evt. karriere kan være formet af Guds perspektiv uanset, om det er indenfor eller udenfor kirken. Uanset om ambitionerne handler om at åbne sin egen butik, opdrage sine børn eller blive Danmarks statsminister. Samspillet mellem ambitioner og at lytte til, hvad Gud siger, er fundamentet for at tale om kald og karriere, hvor mission og ambition går hånd i hånd. Derfor vil jeg tale om arbejde og hvile, Guds herlighed afspejlet i verden omkring os og om vores ambitioner lige nu og i evighedsperspektiv. I dette foredrag drages stor inspiration fra John Mark Comer og bogen “Garden City” fra 2015.

5. Ensomhed

Susanne Boel, autoriseret psykolog fra Aarhus

Vi skal tale om ensomhed i lyset af vores grundlæggende adskilthed og forbundethed som mennesker. Hvilke former for ensomhed findes? Hvordan påvirker oplevelsen af ensomhed vores relation til os selv, til andre mennesker og til Gud? Hvordan kan vi forholde os til egen og andres ensomhed? Vi skal se på den kristne tro som medspiller og modspiller for den, som er ramt af ensomhed.

6. Tjenestedeling

v. Peter Rask (cand. theol) formand for KFS, og Christian Rasmussen (cand. theol) generalsekretær i KFS.

Kvinder og mænd er forskellige, men er der ifølge Bibelen også forskel på hvilke tjenester, de kan have? KFS har et dokument om tjenestedeling. Det kigger vi på og på nogle af de relevante bibeltekster, som Peter og Christian i øvrigt læser lidt forskelligt. Vi ses!

7. Templet anno 2017

Jakob Noer Larsen, LTC’er

Hvad kan en støvet tekst omkring et syn af Templet og en flod fra Ezekiels bog sige om vores måde at være kristne på, og hvordan kan vi mere generelt bruge Bibelens tale om Templet ind i vores liv? Jeg vil dele mine tanker og overvejelser om emnet, og derudover skal vi i fællesskab reflektere over, hvad Templet generelt kan sige os om vores opgave som kristne. Det bliver nørdet på den rigtig fede måde, og sammen kommer vi både til at snakke teologi og etik på baggrund af det.

8. Integrity in all of life

Jonathan Lamb, Minister-at-large, Keswick Ministries

In today’s culture there is a strong call for authentic Christian living – not just formal religious activity, but a life that is well integrated, a life which demonstrates Christian values at every point.  In this seminar we’ll look at what integrity means, how it should be demonstrated in our lives, and what are the things that will help us live a consistent life to God’s glory.

9. Par seminar

Anthon Fuglsang Thise, 26 år, Stud.Bach.Mag i Idéhistorie & Randi Fuglsang Thise, 26 år, Stud.Cand.Mag i Religionsvidenskab og Kemi 

Vi er gift på 4. år. Har været par i 6,5 år. Og vi venter os til oktober.

Vi vil ud fra konkrete konflikter og problemstillinger i vores parforhold, både som kærester, forlovede og gifte komme omkring nogle generelle temaer så som; Grænser for fysisk kontakt, konflikthåndtering, forventninger og kriser. Ud fra disse, vil vi give konkrete tips og redskaber til inspiration til jeres parforhold. Men vigtigst og mest centralt, vil vi på seminaret udfordre og inspirerer jer til et (måske) nyt syn på det, at være i et forhold, og derved prøve at besvarer, hvad det egentlig vil sige; at arbejde og investere i sit forhold.

Seminarets værdi ligger ikke i hvad vi fortæller og giver jer, men hvad i investerer i jeres forhold efterfølgende. Derfor anbefaler vi, for maksimal udbytte, at komme i par, men man må godt komme alene eller som single, men det anbefales dog at tage gode noter!!

10. Luther 500 år

Jakob Højlund, Forstander på LTC

“Luther mig her og Luther mig dér! Hvem var manden, hvad ville han, og hvad skal vi egentlig med ham i dag? Disse tre spørgsmål er vigtige at få svar på, både hvis vi har det ok med at kalde os selv lutheranere, eller hvis det udfordrer os. I øvrigt fejrer vi jo 500 års jubilæum for den kirkelige reformation, Luther startede, og det i sig selv kræver vist også en begrundelse – vi skal jo kun fejre jubilæet, hvis der er noget at fejre!”

11. Are Christians to blame for the environmental crisis?

Ann Brown, gift med Lindsay Brown

Many secularists believe we are! How should we respond? Ann is currently writing a book on this.

OBS. English

 

Tilvalg tirsdag:

12. Folkekirken fordele og ulemper

Robert Strandgaard Andersen har været både frimenighedspræst og missionær i Tanzania, før han i 2010 kom til Hjordkær, et landsogn i Sønderjylland

Hvorfor blive ved med at kæmpe for en kirke, som gennem generationer har kæmpet med at stå fast på sit grundlag? Har forbliven i Folkekirken mest noget med en imaginær navlestreng at gøre eller har kan det også være, fordi Gud har en plan med det? Folkekirken har en særstatus i Danmark, som både er en gave og en udfordring, og på seminaret skal vi opmuntre hinanden til at træde ind i Guds Riges gerning der, hvor vi bor, også i Folkekirken. Det handler både om, hvordan man som præst kan blive ved med at forsvare sit medlemskab, og hvordan man som ung kan være med til at gøre en forskel.

13. Det personlige vidnesbyrd

Alex Gene Nelson & Katrine Børgesen

Det personlige vidnesbyrd kan nogle gange være svært, at få forklaret over for enten sine venner eller sin familie. Hvad enten man er fra en kristen, eller en ikke-kristen familie. Hvordan får jeg det til at give mening, og hvordan får jeg fortalt, at Jesus ikke bare er en hobby, ligesom fodbold osv.? Vi begge kommer fra hver vores ikke-kristen familie og har begge oplevet det, at møde kristne som har talt om deres egen personlige tro, deres vidnesbyrd, og åbnet op for deres tro på Jesus. Efter vores vandring med Jesus, har det haft stor betydning for os, at møde nogen der ville være med til at snakke om deres personlige vidnesbyrd. Dette er også årsagen til, hvorfor vi ønsker at holde et seminar om netop dette emne. Vi ønsker, at kunne dele hvert vores eget vidnesbyrd, som opmuntring til jer, og arbejde sammen med jer om, at I får sat ord på jeres eget personlige vidnesbyrd. Derudover vil vi se på, hvad Bibelen siger omkring det. Samt ønsker vi også, at kunne snakke med jer, omkring det at komme fra en ikke-kristen familie, og hvordan vi finder hvile i det.”

14. Gathering for leaders of seeker Bible study groups

Sarah Breuel,  IFES Italy staff worker.

Kom og mød en ansat i IFES, som har stor erfaring med åbne bibelstudiegrupper. Sarah Breuel leder flere studiegrupper i Rom, og hun har mange gange oplevet mennesker komme til tro gennem disse studiegrupper. Hør mere om hendes erfaringer og del dine egne erfaringer, opmuntringer og udfordringer. Denne workshop er ikke et ”how to”-seminar, men snarere en training session for dem, der har erfaring med åbne bibelstudiegrupper. Her vil du blive udfordret, opmuntret, stillet spørgsmål, og du kan selv stille spørgsmål til både Sarah og de andre deltagere. Et must for dig, der er involveret i åbne bibelstudiegrupper.

Come and meet an employee in IFES, who has great experience with seeker Bible study groups. Sarah Breuel leads several Bible study groups in Rome and she has several times experienced people come to believe in Jesus through these study groups. Come and hear more about her experiences and share your own experiences, encouragements and challenges. This workshop is not a “how to”-seminar, but rather a “training session” for those who have some experience with seeker Bible studies – where you will be challenged, encouraged, asked questions and can ask your own questions to both Sarah and the other participants. A must for you who are involved in seeker Bible studies.

15. Sårbar seksualitet

Ole Fred. Beinthin, leder af BASIS

Mennesket er sårbart. Det er vores seksualitet også.

Vores seksualitet er på mange måder med til at præge vores verden og vores identitet. Alle mennesker er seksuelle væsener, og derfor gør det også ondt og kan gennemsyre hele tilværelsen, når seksualiteten opleves problematisk.

Hvad gør man, når man på én gang ophidses og væmmes ved det, der foregår i ens indre forestillingsverden?

Hvordan forstår og forholder vi os som kristne til uønsket seksualitet – både hos os selv og hos andre?

16. Åndsgavepraksis

Jakob Højlund, Forstander på LTC

Når vi mødes i KFS, kommer vi fra mange forskellige kirkelige traditioner. Vi har meget til fælles når det gælder forkyndelse, undervisning, sang og bøn. Men der er også forskelle. Det gælder fx hvilken plads der gives til nådegaver som tungetale og kundskabsord. Hvilken vejledning får vi i Bibelen? Hvilken ramme sætter vi op i KFS omkring åndsgaverne? Kom til dette ekstra-tilbud og få besked og svar på dine spørgsmål.

17. Is the Bible sexist?

Ann Brown, gift med Lindsay Brown

A common apologetic question across Europe. Ann has written a book about this in English, titled ‘ Apology to women’.

OBS. English

18. 10 Best Ideas

Lindsay Brown, tidligere generalsekretær i IFES

Examples of creative and effective evangelism from around the world.

19. Frafaldets mulighed/risiko

Henrik Højlund sognepræst i Løsning-Korning, cand. teol.

Én gang kristen altid kristen… Gid det var så vel. Men det er det ikke. Faren for at falde fra troen er helt reel. Det Nye Testamente regner helt åbenlyst med den fare og er derfor meget skarp på at holde de kristne til ilden.

Men hvordan kan man leve med denne risiko uden at det bliver krampagtigt at tro og holde fast i troen?

Nu står der ikke bare ”risiko”, men også ”mulighed” i emnet. Frafaldets mulighed. Det antyder, at frafaldet ikke er bare er noget, vi for enhver pris vil flygte fra – som en risiko. Det er måske i virkeligheden lige så meget en mulighed, vi vil opsøge. Vi er måske ikke så trofaste, som vi gerne vil tro om os selv.

20. Tilgivelse

Frederik Thormann Nielsen, læser teologi på 4. semester på MF, bor i Aarhus.

Biblen siger, at vi skal tilgive. Sådan er det bare. Problemet er bare, at det meget ofte er lettere sagt end gjort.

Ja, måske er det ind imellem umuligt! Hvad gør vi så?

På dette seminar vil det dreje sig om tilgivelse. Når vi taler om tilgivelse, handler det ikke kun om, hvad der står i bibelen. Det handler også om relationen til andre mennesker. Disse aspekter af tilgivelse, dens konsekvens og proces, kommer til at være udgangspunktet for seminaret.

21. Den tyngende smerte

Peter V. Legarth, professor emeritus

Hvad sker der, når alvorlig sygdom eller anden lidelse driver et menneske helt ud på kanten af livet? Smerten er et grundvilkår for vort liv, men alligevel er det et fremmedelement, som vi frygter og gør alt for at undgå; vi længes efter forløsning, når smerten rammer os. Med smerten vendes der op og ned på livet – og på troen. Det, vi havde planlagt, bliver alligevel ikke til noget, men i nogle tilfælde får vi lov at opleve Guds hjælp. Gud er til stede og hjælper. Gud er god. I andre tilfælde oplever vi, at Gud skjuler sig, når vi har allermest brug for ham. Vi troede, at Gud ville hjælpe, men det gjorde han ikke. Hvad skal vi stille op i de onde dage, når det er svært at få øje på håbets lys?

22. Skabt til at skabe

Jacob Munk, studerende ved Litteraturhistorie, aktiv i Aarhus KFS.
Maria Viftrup Cramer, farve-nørd som studerer tekstildesign på Designskolen Kolding.
Steffen Birkmose, cand.mag. i Kultur og Formidling

Intet sted erfarer vi vores gudbilledlighed som i vores evne til at skabe. Mennesket er et kreativt væsen, og uanset om vi skaber musik, visuel kunst, poesi eller design, så oplever vi, at kunsten kan give forløsning i svære tider og styrke os i glæden. Men hvordan kommer vi i gang med at opdage os selv som skabere? Hvordan finder vi vores eget kreative udtryk? Og hvordan hænger det at være et kreativt menneske sammen med at være Jesu efterfølger?

I dette seminar vil Maria Viftrup, Steffen Birkmose og Jacob Munk lede jer ind i kreativitetens mysterier. I vil få konkrete redskaber til at arbejde med jeres udtryk og finde jeres kunstneriske stemme, og I vil se, hvordan kunsten tilbyder en stærk erfaring af Gud, som kan berige det personlige trosliv. Til seminaret vil der også være mulighed for at gøre sig praktiske erfaringer med at arbejde kreativt. Vel mødt til et seminar i kreativitetens tegn.

”Lovpris ham med harpe og citer, lovpris ham med pauker og dans, lovpris ham med strengespil og fløjter. Alt hvad der ånder, skal lovprise Herren!” -Sl 150.

23. Jorden kalder – om at være kristen og forbruger

Ved: cand. theol. Kristian Kappel og stud. cand. soc. i rumlige design Thea Nakskov Kappel

Hvordan i himlens navn skal vi som forbrugere forholde os til det totalt uoverskuelige faktum, at vi som kristne er skabt til at forvalte verdens ressourcer for skaberen selv? Hvordan i alverden skal vi som kristne forholde os til, at vi som forbrugere for alt i verden skal forbruge for at fastholde vores nuværende levestandard og velfærdssamfund? Kan forbrugeren møde forvalteren på en måde, hvor både livskvalitet og integritet fastholdes? En eftermiddag om forskellen på materialisme og materialitet. Om kristendom og forbrug – og om forsøget på at finde en vej videre.